Det handler om jer

Uagtet om vi understøtter jeres strategi, gentænker arbejdsgange og nye digitale løsninger eller arbejder med jeres ledelse, så handler det om jer som mennesker og det der gør det sjovt og attraktivt at være en fed arbejdsplads.

Og om at gentænke smarte måder at arbejde på

Med en klar retning og vilje til at udnytte jeres energi og potentiale, kan vi sammen forfine forretningsgange og koble det med digitale løsninger, der gør det enkelt at fastholde den gode praksis. Dag efter dag.

Følg os
#Strategi/forandring
Strategi og Forandring

Træf de rigtige beslutninger

Du skal dagligt træffe beslutninger. Det handler for os alle om at træffe de nødvendige og rigtige beslutninger. Strategi handler om at skabe retning for virksomheden. Det er afgørende at være skarp på de muligheder og bevidste afgrænsninger, vi står overfor.

Men det hele starter der, hvor vi sammen er enige om de valg, som vi træffer. Når vi som ledere står sammen om vores ambitioner og drømme, så har vi etableret det nødvendige afsæt for en endnu bedre fremtid.

Læs mere på bloggen
Realistiske mål

Refine hjælper med udvikling af strategi. Gennem inddragelse og kortlægning af virksomhedens afsæt, er vi i stand til at sætte ambitiøse og realistiske mål.

Konkrete planer

Hverdagen kommer hurtigt og fylder meget. Punkt for punkt bliver vi enige om, hvad der skal til for at lykkes med jeres planer. Det giver tryghed, så I kan overskue og nå de ambitioner, I har sat.

Fokus i hverdagen

Den største opgave er at holde fokus på retningen. Derfor hjælper Refine med opfølgning og konkretisering af de opgaver, der måned efter måned får jer tættere på målene.

Medarbejdere og forandring

Den største aktie i virksomheden er de mennesker, som udgør den. Før, under og efter etablering af strategien skal der inddrages, kommunikeres og informeres. Ledelse af mennesker og forandringen er altafgørende.

Rasmus Steen Malmstrøm

”Strategiens holdbarhed er afgjort før den er lavet. Hvis ledelsen ikke har kræfter til at stå distancen når hverdagen indtræffer, bør den ikke spilde sin tid med strategiske diskussioner”

// Ledelsesrådgiver / direktør
#Proces/Digitalisering
Proces og digitalisering

Udnyt jeres viden og fjern manuelle arbejdsgange

Viden er afgørende.

Og vi skal bruge den på en smart måde. Vi skal sørge for, at alle har adgang til den rigtige information og viden på det rigtige tidspunkt. Derfor er det oplagt at forankre vores viden i virksomhedens systemer.

Derfor skal vi udnytte nye softwareløsninger til at drive vores arbejdsgange. Så har vi sikkerhed for, at viden ikke går tabt, og vi bevarer overblikket over hele sagen og opgaverne - på tværs af roller, teams og afdelinger.

Læs mere på bloggen
Find potentialet i jeres virksomhed

Via kortlægning af kritiske processer kan vi sammen finde de kritiske arbejdsgange, hvor det betaler sig at anvende smarte løsninger til at drive de daglige opgaver

Afklaring af de rigtige systemer

Sammen finder vi de systemer, som kan løfte en hel proces fra eksempelvis salg og tilbud til overlevering af projektet / produktet til kunden.

Udvikling af smarte arbejdsgange

Vi forfiner arbejdsgange og høster frugterne af digitale potentialer som følge af vores systemvalg. Det skaber nye enkle måder at arbejde på.

Forankring og læring

Gennem stor inddragelse fra dag 1 vil vi sammen med jeres ambassadører forankre nye arbejdsgange og systemer i hverdagen, så I besidder viden og evne til at vedligeholde og udvikle jeres løsninger.

Følg os på LinkedIn og få aktuelle blog post

Følg os på LinkedIn
#Ledelse/Læring
Ledelse og læring

Medarbejdere og ledere udgør også rygraden i jeres forretning

Mennesker går nok ikke af mode. Og systemerne er ikke bedre end dem, der bruger dem. Derfor er det vigtigt at have et balanceret fokus på jeres forretningsudvikling.

Inddragelse af medarbejderne og dygtig ledelse er afgørende for fremtidens vindervirksomheder. Sådan har det altid været. Refine er med til at sætte fokus på, hvilke færdigheder der kræves hos både medarbejdere og ledere. Herefter kan vi i fællesskab lave en klar plan for, hvordan I på en struktureret og overkommelig måde gør de nødvendige investeringer i deres kompetencer.

Refine kan direkte understøtte interne kursusforløb i adskillige ledelsesdiscipliner fra kommunikation, konflikthåndtering til forandringsledelse og personligt lederskab.

Læs mere på bloggen
Hvem gør hvad

Der er flere leder- og medarbejderniveau hos jer. Men hvem gør hvad, og hvad kræver det egentligt? Et kvalificeret lederudviklingsforløb eller kompetenceplan for alle medarbejdere bør tage udgangspunkt i de opgaver og færdigeder, som kræves hos jer.

Hvor godt gør vi det i dag

Er der brug for 1 eller 5 kurser? Eller noget helt andet? Først får vi sammen styr på det niveau, som den enkelte er på. Med en årlig medarbejderopfølgning får I et kontinuerligt fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling.

Hvad skal trænes

Med afsæt i jeres færdigheder kan vi udpege de relevante eksterne eller interne uddannelses- og kursusforløb. Det kan også være, der er grobund for at lave et internt akademi, hvor I over tid får alle uddannet i de samme grundlæggende færdigheder.

Forankring af færdigheder hos jer

Det er svært at omsætte teori til praksis. Derfor har Refine fokus på ikke at sende personer på tilfældige kurser. Derimod er det ofte relevant at vælge tiltag på tværs af ledelsesniveauer, hvor anvendelse og forankring i jeres hverdagen er indtænkt i programmet fra start.

#Ledernetværk
Ledernetværk

For passionerede ledere i byggeri og anlæg

Vi samler ledere med passion og ambition om at udvikle sig selv og deres forretning eller afdeling. Vores netværk et sted, hvor vi kan forfine vores lederroller. Det er samtidig her, hvor vi kan tjekke ud af hverdagens rul og afprøve skæve idéer, hente inspiration, møde ligeværdige relationer. Og mest af alt, opbygge energi og motivation til at fortsætte udviklingen hjemme hos den enkelte.

Unik identitet for hvert netværk
Hvert ledernetværk har deres unikke identitet og kendetegn, hvor deltagerne matcher hinanden, og selv er med til at skabe retning for netværket. Dermed opnår vi den nærhed, dybde og fortrolighed, der er så afgørende, hvis et netværk skal være værdiskabelse.Sammen er vi med til at udvikle vores samlede ledelseskapacitet til glæde for dygtige virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Læs mere på bloggen
kontakt os

Vil du vide mere?

Vi ved det handler om relationer. Måske du allerede kender nogen, der kender nogen, der har samarbejdet med os?

Start med en snak, så ser vi, om vi sammen kan finde en retning for jer.

Rasmus Steen Malmstrøm
Ledelsesrådgiver / Direktør
rsm@refineconsulting.dk

Tobias Rydahl
Juniorrådgiver
tr@refineconsulting.dk

Kasper Espenhein
Associeret Ledelsesrådgiver
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.