Det er næppe gået nogen forbi, at der er et markant stigende fokus på miljø & klima, og samtidig er det vist heller ikke en overraskelse for de fleste, at tendensen fortsætter. Det kan vi bl.a. se gennem en rækkeforskellige nuværende og kommende krav (herunder EU-taksonomien, og CO2-kravenei Bygningsreglementet (BR)) som bl.a. skal begrænse og illustrere byggerietsCO2-udledning.

Mange er bevidste om disse kravs eksistens, men tænker de kun at de rammer større virksomheder - Det er desværre ikke korrekt -dokumentationskravene omfatter også arbejde udført af underleverandørerne tilde virksomheder/organisationer der skal levere dokumentation til CO2-kravene i BR og i EU-taksonomien.

Nye dokumentationskrav

CO2-udledningen skal dokumenteres for al nybyggeri, og byggeriover 1000 m2 må ikke udlede mere end 12 kg CO2e/m2/år. Det betyder bl.a. at alle underentreprenører skal kunne dokumentere de brugte byggematerialer i byggeprojekterne, samt kunne dokumentere forskellige aktiviteter på byggepladsen. Det samme er ligeledes på vej til anlægsbranchen, hvor vejdirektoratet og kommunerne snart vil stille samme krav til dokumentation.

De nye dokumentationskrav er kommet hurtigt, og for nogle såhurtigt, at man snart kan miste muligheden for at byde og udføre arbejdegrundet manglende dokumentation.

Heldigvis er man fra statens og ministeriernes side opmærksomme pådenne udfordring. Der er igangsat en række tilskudsordninger som skal afhjælpevirksomheder med denne udfordring.

Tilskudsordning

En af disse tilskudsordninger åbner den 27. februar for ansøgning, og her ydes der op til 50% tilskud til omkostninger forbundet med at dokumentere virksomhedens CO2-udledning. Puljen er specifikt rettet mod SMV’er.

Så hvis I går med overvejelser om at påbegynde en dokumentation atjeres CO2-udledning, eller er i gang med at dokumentere det men mangler enekstern part til at gennemgå det, så tag fat i os. Vi hjælper jer gerne på vej.

P.S. arbejdet med CO2 dokumentation kan også bruges i sammenhængmed tilbudsafgivning, de nye BR-krav, DGNB dokumentation, prækvalificering samt andet.